Dainius Razauskas. Kaukysa ir kaukai

LIETUVIŲ KULTŪRINIS TAPATUMAS

Žilvinas Svigaris. Archajinio lietuvių mąstymo atkūrimas: mitopoetinė pasaulėvoka

Salomėja Jastrumskytė. Ateities vaizdinių problema XX a.–XXI a. pr. Lietuvos visuomenėje

 

IDEOLOGIJA IR MENAS

Kęstutis Šapoka. Vytautas Kairiūkštis: estetika ideologijoje ir (ne)prisitaikymo dilema sovietmečiu

Kristina Civinskienė. Kauno tapybos simbolinės vertės vėlyvojo sovietmečio žiniasklaidoje

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Antanas Andrijauskas. Chan Aesthetics from the Perspective of Comparative Analysis / Santrauka

Rasius Makselis. Concept of Life in the Context of Neoplatonic Noetics / Santrauka

Ernestas Jančenkas. Pirmojo valdovo portretas Al-Farabio politinėje filosofijoje

Jūratė Grigoraitytė. Vaizdas ir poetika Radžio Kapūro filme „Ponas apgavikas“

 

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Ona Gaidamavičiūtė. Martino Heideggerio filosofijos refleksijos: prisimenant konferenciją „Heideggerio iššūkis Vakarų mąstymo tradicijai“

Stanislovas Juknevičius.Lietuvių tauta sovietmečiu: tapatybės konfigūracijos

Juozas Al. Krikštopaitis, Alvydas Noreika, Birutė Railienė. Mokslo istorikų ir filosofų konferencija Scientia et historia – 2016

KNYGŲ APŽVALGOS IR RECENZIJOS

Loreta Glebavičiūtė. Bibliografija apie Lietuvos mylėtoją: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta knyga „Jonas Basanavičius: bibliografijos rodyklė. I dalis“

Elvyra Usačiovaitė. Muziejaus kūrybinio darbo įrodymas

 

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams