SOVIJAUS STUDIJŲ IR MONOGRAFIJŲ SERIJA Nr.1

ISSN 2351-4728

 

Mokslinėje studijoje nagrinėjama žymaus prancūzų poeto, teatro ir kultūros kritiko, pjesių bei kino scenarijų autoriaus, dailininko, aktoriaus ir režisieriaus Antonine’o Marie Joseph’o Artaud (1896–1948) Žiaurumo teatro koncepcija. Joje, remiantis aristoteliška dramos teorija, atskleidžiamas santykis tarp literatūros ir teatro, analizuojama nereprezentatyvaus kūno samprata, jos ryšys su kalba ir perėjimas į vaizdo sferą, tiriamos prielaidos tokiam kūnui atsirasti bei formos, kurias įgauna „kūno be organų“ konceptas teorinėje ir praktinėje plotmėse.

 

Leidinį rekomendavo spaudai Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo taryba

Recenzavo:

Habil. dr. profesorė Jūratė Baranova (Vilniaus pedagoginis universitetas)

Dr. docentė Rasa Vasinauskaitė (Lietuvos muzikos akademija)

 

Redagavo Margarita Dautartienė

Maketavo Skaistė Ašmenavičiūtė

 

© Lietuvos kultūros tyrimų institutas

© Kristina Karvelytė