SOVIETMEČIO LIETUVA: KULTŪRA IR VISUOMENĖ

Stanislovas Juknevičius. Tarp instinktų ir archetipų: lietuvių mentalitetų kaita antroje XX a. pusėje | Summary

Vytautas Rubavičius. Lietuvybė sovietmečiu: kultūrinis priešinimasis tarybinimui | Summary

Aurelija Mykolaitytė. Trauminė sovietmečio atmintis šiuolaikinėje lietuvių literatūroje | Summary

Jūratė Svičiulienė. Soviet Mythology and Propaganda of the “New” Man | Santrauka

SAKYTINĖS ISTORIJOS ŠALTINIAI

Paulė Mikelinskaitė. Už horizonto laisvė

Dainius Razauskas. Laisvė būti

 

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Antanas Andrijauskas. Fundamental Categories of Chinese Aesthetics | Santrauka

Loreta Poškaitė. Apnuoginto kūno estetika ir „antiestetika“ šiuolaikiniame kinų mene | Summary

Ernesta Pauplienė. Dzen keramikos tradicijos įtaka Vakarų keramikai | Summary

Elvyra Usačiovaitė. Apie simbolinę poemos „Metai“ ir kelių jos įvaizdžių prasmę | Summary

 

RECENZIJOS, KNYGŲ APŽVALGOS

Elvyra Usačiovaitė. Garbinga Anykščių krašto praeitis

Romanas Juzefovičius. Leidinys senovės Egipto istorijai ir paveldui populiarinti

 

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Žydrūnas Vičinskas. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai“ apžvalga

Ona Gaidamavičiūtė. Prisiminus konferenciją „Dabartinė estetika ir meno filosofija: tarp tradicijos ir inovacijų“

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams