Kultūra ir visuomenė

Žilvinas Svigaris. Senojo lietuvių mąstymo atkūrimas: laiko samprata

Kęstutis Šapoka. Tautinis kultūrinis tapatumas sovietmečiu: dailininkų atvejis

Paribių kultūros

Henryka Ilgievič. Baltarusių mokslo draugija Vilniuje ir jos įnašas į gimtosios kultūros tyrinėjimą bei puoselėjimą (1918–1939)

Paweł Bytniewski. Regimes of Representation. Foucauldian View / Santrauka

Basia Nikiforova. European Borders: New Materialist Approach and Beyond / Santrauka

Rytų ir Vakarų kultūrų sąveika

Antanas Andrijauskas. The Peculiarity of the Art Critical Aesthetics in the Arab-Muslim World / Santrauka

Ernesta Pauplienė. Estetinio santykio su tikrove virsmai viduramžių Japonijoje: dzen principų sklaida raku, shino ir oribe keramikoje

Kristina Garalytė. Theorizing Caste: Critical Literature Review / Santrauka

Tatyana Solomonik-Pankrashova. Shadows of Christ in the Old English “Exodus” / Santrauka

Konferencijų apžvalgos ir Knygų recenzijos

Stanislovas Juknevičius. Lietuvos inteligentijos keliai ir klystkeliai

Ona Gaidamavičiūtė. Pauliui Normantui atminti

Kęstutis Šapoka. Kiekybinė ar kokybinė kaita? Skaidros Trilupaitytės knygos „Lietuvos dailės gyvenimas ir institucijų kaita: sovietmečio pabaiga-nepriklausomybės pradžia“ recenzija

IN MEMORIAM NIKOLAJ BESPAMIATNYKH

 

 

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams