Leidybos etikos principai

Visos potencialios publikacijos vertinamos originalumo požiūriu: jų turinys (esminė jo dalis) negali būti publikuotas ar pasiūlytas publikacijai kitur.

Rankraščiai pateikiami redkolegijai elektroniniu pavidalu (adresu sovijus@lkti.lt ). Visi pateikti rankraščiai vertinami recenzentų.

Pirminis rankraštis redkolegijai pateikiamas Microsoft Word document arba Open Document formatu. Publikacijai priimtas tekstas pateikiamas elektroninėje tekstinėje byloje, šalia kurios gali būti pateikiami aukštos skiriamosios gebos atvaizdai atskiromis elektroninėmis bylomis.

Potencialių publikacijų autoriai privalo vadovautis leidybos etikos principais. Žurnalas turi teisę atmesti publikacijai pateiktus rankraščius kilus įtarimui plagiatu bet kurioje rankraščio vertinimo stadijoje. Jis taip pat turi teisę atšaukti publikuotus straipsnius, paaiškėjus, kad jie neatitinka originalumo reikalavimų.

Redkolegija atlieką pirminį bendrąjį rankraščio tinkamumo vertinimą. Visus publikacijų rankraščius vertina recenzentai. Kiekvieną rankraštį recenzuoja bent vienas iš redkolegijos narių ir bent vienas išorinis recenzentas.

Autoriai rūpinasi teisėtu intelektinės nuosavybės naudojimu jų tekstuose, prireikus pasirūpina atitinkamais leidimais publikuoti autorių teisių saugomą medžiagą spausdintoje ir elektroninėje žurnalo versijose. Autoriai turi pateikti redkolegijai teisėto saugomos intelektinės nuosavybės naudojimo įrodymus. Autoriai taip pat atsako už visas būtinas nuorodas, užtikrinančias korektišką šaltinių ir antrinės medžiagos naudojimą jų tekstuose.

Editorial ethics

All potential publications are considered under assumption that their essential content is not already published or being offered for publication elsewhere.

Manuscripts should be submitted by email to the editorial board (email: sovijus@lkti.lt ). All manuscripts will be peer reviewed before publication.

The initial submission of manuscript should include a Microsoft Word document or Open Document Format document. Final submission should consist of a copy of all text material in a text file and could also contain high-resolution images in separate files.

Sovijus requires authors to follow the principles of publication ethics.The journal has the right to reject submissions suspected of plagiarism at any stage of the assessment process. It will also retract articles found to violate the requirement of originality after publication.

Members of the editorial board assess the general suitability of submitted manuscripts. All published manuscripts will have been reviewed by at least one of the members of the editorial board and at least one outside reviewer.

The author is required to be able to demonstrate to the editorial board the possession of all necessary permissions to reproduce copyright material, for print and online publication. The author is also responsible for accurate and appropriate usage of references to the sources and secondary literature used in their texts.