TURINYS

VALSTYBĖ IR KULTŪRA

Stanislovas Juknevičius. Komunistinis Aukso amžiaus mitas: ištakos ir raidos ypatybės

Aurelija Mykolaitytė. (Po)sovietinio rašytojo savivoka. E. Mieželaičio „Nereikalingas žmogus. Akcentai“

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Algis Mickūnas. The Space-Time Morphologies of Civilizations / Santrauka 

Aivaras Stepukonis. Between the East and the West: Comparative Culturological Features of Max Scheler’s Sociology of Knowledge / Santrauka 

Loreta Poškaitė. Kinijos kultūros mitologizavimas XXI a.: tarp praeities ir ateities, Kinijos ir Vakarų

Ernestas Jančenkas. Racionaliosios sielos išganymas: teorinio pažinimo fundamentalumas Avicenos soteriologijoje

ESTETIKA IR MENOTYRA 

Antanas Andrijauskas. Nathalie Heinich’s Pragmatic Sociology of Art / Santrauka 

Jūratė Landsbergytė-Becher. Katastrofizmo estetika skylančio minimalizmo transformacijose: žvilgsnis į Mykolo Natalevičiaus kūrybą

Lina Gotautė. Esminiai Nō teatro estetiniai principai ir jų refleksija scenoje

RECENZIJOS, KNYGŲ IR KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Žilvinas Svigaris. Komparatyvistinė estetikos ir meno filosofijos idėjų istorijos vizija

Birutė Pankūnaitė. Laikmečių sankirtos ir kontekstai: nacionalinė mokslinė konferencija „Vakarykščio pasaulio atgarsiai“

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams