SOVIJUS. TARPDALYKINIAI KULTŪROS TYRIMAI – pusmetinis recenzuojamas Lietuvos kultūros tyrimų instituto žurnalas, skirtas aktualioms kultūros raidos, sklaidos ir įvairių kultūrų sąveikų problemoms tirti, taip pat naujiems kultūros tyrimų laukams plėtoti. Leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai ir studijos, apimančios kultūros raidos ir sklaidos, kultūros teorijos, civilizacinės komparatyvistikos, socialinės ir kultūrinės antropologijos, kultūrinės atminties, kultūrinės psichologijos, kultūros sociologijos, naujųjų medijų kultūros tyrimų rezultatus; publikuojami reikšmingų tekstų vertimai, istoriniai šaltiniai, recenzijos bei konferencijų apžvalgos. Leidinio redakcinė kolegija daug dėmesio skiria teorinėms ir metodologinėms kultūros ir su ja siejamų tyrimo laukų problemoms gvildenti. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų ir kitomis tarptautinės mokslinės bendruomenės dažniausiai vartojamomis kalbomis.

Atskira serija (kaip žurnalo priedas) publikuojamos studijos ir monografijos.

Vyriausiasis redaktorius

Akad. prof. Antanas Andrijauskas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas

Dr. Stanislovas Juknevičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Numerio redaktorius

Dr. Romualdas Juzefovičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Redakcinė kolegija

Prof. dr. Ruben Apresian (Rusijos mokslų akademijos Filosofijos institutas)

Prof. Sekhar Basu (Delio universitetas)

Prof. dr. Audrius Beinorius (Vilniaus universitetas)

Prof. habil. dr. Pawel Bytniewski (Marijos Kiuri Sklodovskos universitetas Liubline)

Dr. Romualdas Juzefovičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Doc. dr. Naglis Kardelis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Akad. prof. Janina Kursytė-Pakulė (Latvijos Mokslų akademija, Latvijos universitetas)

Dr. Rasius Makselis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Dr. Dainius Razauskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Dr. Vytautas Rubavičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Prof. Carles Salazar (Lleidos universitetas)

Dr. Kęstutis Šapoka (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Prof. emeritas Hidemichi Tanaka (Tohoku universitetas)

Lietuvių kalbos redaktorė

Margarita Dautartienė

 

Dizainerė

Skaistė Ašmenavičiūtė

 

Kiekvieną straipsnį recenzavo du recenzentai

Redakcijos adresas:

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT-08105, Vilnius, Lietuva

El. paštas: redakcija@sovijus.lt

Tel. / faksas (85) 2751898

www.sovijus.lt

 

ISSN 2351-4728 (interaktyvi versija)

ISSN 2351-471X (spausdinta versija)

 

Skaistės Ašmenavičiūtės linoraižiniai iš ciklo „23 psalmė“, p. 9, 35, 107, 137

© Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018