PAVELDAS, KULTŪRA, VISUOMENĖ

Elvyra Usačiovaitė. Senieji kultūros simboliai Šarūno Saukos kūryboje 

Henryka Ilgievič. Vilniaus draugijų indėlis išsaugant kultūros ir istorijos paveldą XX a. pradžioje 

Romualdas Juzefovičius. Tarptautiškumo intencijos kultūrinėje nepriklausomos Lietuvos akademinės inteligentijos raiškoje (1922–1940)

Eglė Paškevičūtė-Kundrotienė. Lietuvos baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjunga (1928–1940) 

RELIGIJA IR KULTŪRA

Basia Nikiforova. The Religion’s Return (?) to Philosophical and Cultural Discourse: introduction to the Problem / Santrauka 

Rimantas Balsys. Paganism of the Balts. The Beggar Pilgrim: Origins and Evolution / Santrauka 

RECENZIJOS, KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Romualdas Juzefovičius. Kultūrinės laisvės šauklio biografinė apybraiža ir jos istoriografinis kontekstas 

Alvydas Noreika, Eglė Paškevičūtė-Kundrotienė. Konferencija „Scientia et historia – 2018“

Birutė Railienė, Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė, Giedrė Miknienė. Tarptautinis mokslo istorikų renginys Londone

In Memoriam ADOMUI MATULIAUSKUI

In Memoriam JUOZUI ALGIMANTUI KRIKŠTOPAIČIUI

Apie autorius 

Atmena straipsnių autoriams