IŠ LIETUVOS KULTŪROS IR ESTETINĖS MINTIES ISTORIJOS

Žilvinas Svigaris. Symbolism of Roofed Pillars: A Dimension Beyond Aesthetics / Santrauka

Algis Mickūnas. Estetinis Alfonso Nykos-Niliūno fenomenas

RYTŲ ESTETIKA IR MENAS

Antanas Andrijauskas. Peculiarities of Chinese Treatises on the Fine Arts / Santrauka

Ernesta Pauplienė. Kinijos Tangų ir Sungų dinastijų keramikos stilistiniai virsmai

Inga Laužonytė. Ekspresijos spontaniškumas japonų zenga kaligrafijos estetikoje

VAKARŲ ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA 

Paulius Kukis. Tapatybės problema spekuliatyviojoje Schellingo filosofijoje: veikaluose „Mano filosofijos sistemos išdėstymas“ ir „Meno filosofija“

Aivaras Stepukonis. An Ontology for the Perplexed: A Critique of the Ontological Aspects of Roman Ingarden’s Literary Work of Art / Santrauka

Andrius Tamoševičius. Estetinė patirtis ir etinių principų horizontas: Dufrenne’o estetikos teorijos ištakų beieškant

Vygintas Orlovas. The Influence of Internet Culture on the Shifts in Aesthetics. A Practice-based Approach to Vaporwave / Santrauka

KNYGŲ RECENZIJOS IR KONFERENCIJŲ APŽVALGOS 

Žilvinas Svigaris. The New Vision of the History of a Non-European Civilization

Stanislovas Juknevičius. Amžinybės trauka: kūrybinis Ramaṇo Maharṣi palikimas Lietuvoje

Ona Gaidamavičiūtė. Prisiminus konferenciją „Estetikos, meno filosofijos ir meno istorijos sąveikų teritorijos“

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams