BALTŲ IR LIETUVOS KULTŪRA

Dainius Razauskas. Kūnas – namas, šventykla, pilis, miestas, pasaulis 

Žilvinas Svigaris. Mitiniai giminės ryšiai archajinėse lietuvių dainose

 

FILOSOFIJA IR RELIGIJA

Algis Mickūnas. The Ever Present „Other“ / Santrauka 

Aivaras Stepukonis. Edmund Husserl on the Conditions of the Possibility of Theoretical Knowledge: A Philosophical Exegesis / Santrauka 

Basia Nikiforova. Don’t ask for the meaning: Wittgenstein and Religious Language / Santrauka 

Stanislovas Juknevičius. Suicide As Disintegration: From The Death of God to Metaphysical Suffering / Santrauka 

 

ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA

Deima Katinaitė. Estetinis Baublio vaizdinys Dionizo Poškos sode. Bachtiniškoji interpretacija 

Dalia Aleksandravičiūtė. René Descartes’o racionalizmo atspindžiai Jurgio Baltrušaičio perspektyvos ir anamorfozių tyrinėjimuose

Aistė Žvinytė. Pamėklinė vaizdo būtis ir virtualumas Georges’o Didi-Hubermano estetinėje koncepcijoje

 

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Ona Gaidamavičiūtė. Nacionalinės konferencijos „Rytai–Vakarai: civilizacinio mąstymo, politikos ir vaizduotės aktualėjimas“ apžvalga

Alvydas Noreika. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijos „Scientia et Historia – 2019“ apžvalga

 

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams