PRATARMĖ

BALTŲ KULTŪRA

Dainius Razauskas. Lietuviškas panteonas | Summary

Jolanta Zabulytė. Pušis tradicinėje lietuvių kultūroje | Summary

 

RYTŲ ESTETIKOS IDĖJOS LIETUVOJE

Yumiko Nunokawa. The Reception of Japonisme from the Late 19th to Early 20th Century Europe and its Aesthetic Influence on the Art of M. K. Čiurlionis | Santrauka

Jūratė Lansbergytė. Rabindranatho Tagorės pėdsakai lietuvių muzikoje | Summary

 

LYGINAMIEJI TYRIMAI

Daiva Tamošaitytė. Moteriškojo principo sklaida postfeminizmo, krikščionybės ir neovedantos diskurse: lyginamoji analizė | Summary

Andrius Tamoševičius. Pasaulio kūno paradigma M. Merleau-Ponty fenomenologijoje ir dzen mąstymo tradicijoje | Summary

Henry Corbin. Tarp Andalūzijos ir Irano: dvasinės topografijos metmenys (iš prancūzų kalbos vertė Kazimieras Seibutis)

 

KULTŪRA IR VISUOMENĖ

Aivaras Stepukonis. Pasaulinė Naujųjų amžių sistema: Lietuva gęstančio kapitalizmo sąlygomis | Summary

Konstantinas Andrijauskas. Kylantis smurto ciklas: įtampa tarp hanių ir uigūrų šiandieniniame Sindziange | Santrauka

 

RECENZIJOS, KNYGŲ APŽVALGOS

Kęstutis Šapoka. Algis Uždavinys. Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika

Edvardas Gudavičius. Mintys apie Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimų serijos antrą knygą “Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

 

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Romualdas Juzefovičius. Moksliniai tyrimai kultūros paveldo apsaugoje

Dalia Vasiliūnienė. Mokslinė konferencija “Dailės kūrinys – istorijos šaltinis”

Ona Gaidamavičiūtė. Respublikinės konferencijos “Meno psichologijos sąlyčiai su estetika ir meno filosofija” pėdsakais

 

Atmena straipsnių autoriams