#641

SOVIJAUS STUDIJŲ IR MONOGRAFIJŲ SERIJA Nr. 2

ISSN 2351-4728

Kadangi dievai vadinami ir į sąrašus rikiuojami vardais, tai pirmiausia darbe aptariamos esminės dievavardžių yapatybės, kurios neišvengiamai sąlygoja ir panteono sampratą. Tada atskleidžiama panteono sąvokos kilmė ir pirminis turinys, palyginant kelių skirtingų senųjų tradicijų pavyzdžius: antikinės graikų bei Artimųjų Rytų, senovės germanų ir ypač senovės indų, kuri šiuo atžvilgiu itin pamokanti. Galiausiai iškeliamas ir išnagrinėjamas lietuviškasis panteono sąvokos atitikmuo – visi dievai, ar visdievai. Priede papildomai apžvelgiama kosmologinė dvylikos dievų skaičiaus kilmė.

 

Recenzavo:

Dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas)

Dr. Naglis Kardelis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Vytis Vidūnas (Vilniaus universitetas)

 

Redagavo Margarita Dautartienė

Maketavo Skaistė Ašmenavičiūtė

 

© Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014

© Dainius Razauskas-Daukintas, 2014