KULTŪROS ATMINTIS IR TAPATUMAS

Romualdas Juzefovičius. Vilniaus lietuvių studentijos bendruomenė: tarpukario kultūrinio tapatumo raiškos patirtys | Summary

Margarita Matulytė. Tapatybė be įvaizdžio. Prieškario Lietuvos kraštovaizdis Stasio Vaitkaus fotoarchyve | Summary

Valdas Selenis. Petro Klimo kultūros istorijos darbai | Summary

 

RELIGIJA IR MORALĖ

Basia Nikiforova. The Changing Borders of Tolerance and European Media Discourse | Santrauka

Павел Матвеев. Конструктивный реализм и моральные ценности | Santrauka | Summary

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Antanas Andrijauskas. The Nāṭyaśāstra’s World of Aesthetic Ideas | Santrauka

Deima Katinaitė. Orientalistinių idėjų poveikis Itteno spalvos teorijai | Summary

Deimantas Valančiūnas. (Lik) sveikas, Londone! Rytų ir Vakarų dichotomijos konstravimas komerciniame Indijos kine | Summary

Živilė Adulčikaitė. Representation of Terrorism in Bollywood: Muslim Women’s Agencies in Kurbaan | Santrauka

RECENZIJOS, KNYGŲ IR KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Kęstutis Šapoka. Vietoje įvado

Naglis Kardelis. Poetinis aistros ir gyvenimo džiaugsmo pašlovinimas: žengiant ūksmingo Gytagovindos prasmių miško takais

Ona Gaidamavičiūtė. Prisimenant konferenciją „Čiurlionio fenomenas: naujų interpretacijų galimybės“ arba baltos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tyrinėjimų dėmės

Basia Nikiforova. Romualdas Juzefovičius. Konferencija istorinio-kultūrinio paveldo tyrimams aptarti

 

Atmena straipsnių autoriams