Visos potencialios publikacijos vertinamos originalumo požiūriu: jų turinys (esminė jo dalis) negali būti publikuotas ar pasiūlytas publikacijai kitur.

Rankraščiai pateikiami redkolegijai elektroniniu pavidalu (adresu sovijus@lkti.lt ). Visi pateikti rankraščiai vertinami recenzentų.

Pirminis rankraštis redkolegijai pateikiamas Microsoft Word document arba Open Document formatu. Publikacijai priimtas tekstas pateikiamas elektroninėje tekstinėje byloje, šalia kurios gali būti pateikiami aukštos skiriamosios gebos atvaizdai atskiromis elektroninėmis bylomis.

Potencialių publikacijų autoriai privalo vadovautis leidybos etikos principais. Žurnalas turi teisę atmesti publikacijai pateiktus rankraščius kilus įtarimui plagiatu bet kurioje rankraščio vertinimo stadijoje. Jis taip pat turi teisę atšaukti publikuotus straipsnius, paaiškėjus, kad jie neatitinka originalumo reikalavimų.

Redkolegija atlieką pirminį bendrąjį rankraščio tinkamumo vertinimą. Visus publikacijų rankraščius vertina recenzentai. Kiekvieną rankraštį recenzuoja bent vienas iš redkolegijos narių ir bent vienas išorinis recenzentas.

Autoriai rūpinasi teisėtu intelektinės nuosavybės naudojimu jų tekstuose, prireikus pasirūpina atitinkamais leidimais publikuoti autorių teisių saugomą medžiagą spausdintoje ir elektroninėje žurnalo versijose. Autoriai turi pateikti redkolegijai teisėto saugomos intelektinės nuosavybės naudojimo įrodymus. Autoriai taip pat atsako už visas būtinas nuorodas, užtikrinančias korektišką šaltinių ir antrinės medžiagos naudojimą jų tekstuose.