PRATARMĖ

BALTŲ KULTŪRA

Rūta Valaitytė. The Myth of Sovijus and its Relation to Lithuanian Cultural Memory | Santrauka

Elvyra Usačiovaitė. Baltų religijos reliktai Christophoro Hartknocho veikale „Senoji ir naujoji Prūsija“ | Summary

KULTŪRINĖ ATMINTIS IR VAIZDUOTĖ

Vytautas Rubavičius. The Visuality of Cultural Memory: Urban Aspect | Santrauka

Anastazija Keršytė. Muziejų valdymo kaita tarp savo ir kitų patirties | Summary

Kęstutis Šapoka. Pozityvistinės vaizduotės horizontai XIX a. antros pusės (para)moksluose | Summary

Stanislovas Juknevičius. When Imagination is a Killer: the Psychology of Racism | Santrauka

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Loreta Poškaitė. Tėvų ir vaikų santykiai lyginamojoje Kinijos-Vakarų kultūrų perspektyvoje: žvilgsnis iš Lietuvos | Summary

Tautvydas Vėželis. Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje | Summary

Stanislovas Mostauskis. Lietuviškieji Algio Uždavinio tradicionalizmo kontekstai: istorijos ir ontologijos sanpynos | Summary

ESTETIKA IR MENOTYRA

Antanas Andrijauskas. The Methodological Approaches of Formalist Theory in Aesthetics and the Philosophy of Art | Santrauka

Salomėja Jastrumskytė. Sinestetas – įasmenintoji sinestezija | Summary

Nida Gaidauskienė. Sofijos Kymantaitės sąlytis su Renesanso ir simbolizmo estetika Krokuvoje | Summary

RECENZIJOS, KNYGŲ APŽVALGOS

Kęstutis Šapoka. Išminties versmių beieškant: knyga, skirta Algiui Uždaviniui

Daiva Tamošaitytė. Orientalistika: pasenusių metodų rekonstrukcija, naujausios tendencijos, perspektyvos

Birutė Railienė. Puiki dovana knygų mylėtojams

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Aistė Černiauskė. The 2nd National Conference of Lithuanian Society for the Study of Religions Interdisciplinary Studies of Religions in Lithuania: Problems and Tendencies

Romualdas Juzefovičius. Scientia et historia – 2013

Romualdas Juzefovičius. Prancūzų kultūra, politika ir ekonomika Lietuvoje

 

Atmena straipsnių autoriams