BALTŲ IR LIETUVOS KULTŪRA

Nijolė Laurinkienė. Pirmasis kąsnis ir pirmasis gurkšnis – dievams

Elvyra Usačiovaitė. Etniniai vaizdiniai Eimunto Nekrošiaus teatre

KULTŪRA, RELIGIJA IR MITOLOGIJA

Kristina Mitalaitė. Les sources philosophiques du concept de l’image chez Augustin (relecture de la quaestio 74) / Santrauka

Algis Mickūnas. Heidegger’s Existentialism and Public Religion / Santrauka

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Šarūnas Šimkus. „Rigvedos“ tekstas kompleksinių ir filosofinių tyrinėjimų perspektyvoje

Loreta Poškaitė. Kinijos socialinių kreditų sistema: orveliškas projektas ar tradicinių filosofinių-religinių idėjų pritaikymas šiuolaikinei visuomenei?

Lina Gotautė. F. Jullieno tyliųjų transformacijų konceptas filosofijoje ir psichoanalizėje

Ina Kiseliova-El Marassy. ‘Ālam al-Mithāl (vaizdinių, imaginacinių kūnų pasaulis) sufizmo tradicijoje: Suhravardžio ir Ibn Arabio filosofinių koncepcijų lyginamoji analizė

ESTETIKA IR MENOTYRA

Žilvinas Vareikis. Autentiško meninio mąstymo problema Liezi ir Vakarų estetikoje

Stanislovas Mostauskis. Algio Uždavinio tradicionalizmas: ontologines konstantas gaivinanti pastanga

Salomėja Jastrumskytė. Performanso menas – psichofizinė visuomenės kritika? Monikos Dirsytės atvejis

RECENZIJOS, KNYGŲ IR KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Nida Gaidauskienė. Apie realijas iš laikų, kai Dievų miško autorius dar klajojo Dievų takais

Alvydas Noreika. Scientia et historia–2020: asmenybės, idėjos, studijos

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams