KULTŪROS TEORIJA IR METODOLOGIJA 

Stanislovas Juknevičius. Archetypal History of Mentalities: Searching for Paradigms / Santrauka

Aivaras Stepukonis. Ethical A Priori According to Max Scheler / Santrauka

Alvydas Noreika. Vytautas Kavolis ir Herbertas Marcuse’ė: mitologijos interpretavimo prieštaros

Rūta Dapkūnaitė. Ontological Conditions Underlying Lithuanian Intolerance Toward Refugees / Santrauka

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Vytautas Rubavičius. Lotynų Amerikos civilizacinės vaizduotės bruožai: išlaisvinimo teologija ir aplinkosauginis sąmoningumas

Žilvinas Vareikis. Rytų–Vakarų civilizacijų ir mąstymo tradicijų atspindžiai komparatyvistinėse Antano Andrijausko studijose

Tadas Snuviškis. Realness, and Knowledge: Two Problems With the Vaiśeṣika Theory of Liberation / Santrauka

Konstantinas Andrijauskas. The Mongol Empire and Pre-Modern Physical Infrastructure in China / Santrauka

Lina Gotautė. Kinijos kitoniškumo mitas: F. Jullieno atvejis

Raigirdas Boruta. Xi Jinping’s Assertive Diplomatic Strategy amidst the Pandemic / Santrauka

ESTETIKA IR MENOTYRA

Antanas Andrijauskas. Mįslingas M. K. Čiurlionio simbolių ir metaforų pasaulis

Inga Laužonytė. Vaizdo ir atminties sąveikos metaforiškoje S. Eidrigevičiaus dailėje

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams