SOVIJUS. TARPDALYKINIAI KULTŪROS TYRIMAI – pusmetinis recenzuojamas Lietuvos kultūros tyrimų instituto žurnalas, skirtas aktualioms kultūros raidos, sklaidos ir įvairių kultūrų sąveikų problemoms tirti, taip pat naujiems kultūros tyrimų laukams plėtoti. Leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai ir studijos, apimančios kultūros raidos ir sklaidos, kultūros teorijos, civilizacinės komparatyvistikos, socialinės ir kultūrinės antropologijos, kultūrinės atminties, kultūrinės psichologijos, kultūros sociologijos, naujųjų medijų kultūros tyrimų rezultatus; publikuojami reikšmingų tekstų vertimai, istoriniai šaltiniai, recenzijos bei konferencijų apžvalgos. Leidinio redakcinė kolegija daug dėmesio skiria teorinėms ir metodologinėms kultūros ir su ja siejamų tyrimo laukų problemoms gvildenti. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų ir kitomis tarptautinės mokslinės bendruomenės dažniausiai vartojamomis kalbomis.

Atskira serija (kaip žurnalo priedas) publikuojamos studijos ir monografijos.

[ezcol_1half]

Vyriausiasis redaktorius

Dr. Stanislovas Juknevičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas ir numerio redaktorius

Dr. Rasius Makselis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

 

Redakcinė kolegija

Akad. prof. Antanas Andrijauskas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Prof. dr. Ruben Apresian (Rusijos Mokslų akademijos Filosofijos institutas)

Prof. Sekhar Basu (Kalkutos universitetas / Mykolo Romerio universitetas )

Prof. dr. Audrius Beinorius (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Naglis Kardelis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Akad. prof. Janina Kursytė-Pakulė (Latvijos Mokslų akademija, Latvijos universitetas)

Dr. Romualdas Juzefovičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Dr. Dainius Razauskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Dr. Vytautas Rubavičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Prof. Carles Salazar (Lleidos universitetas)

Dr. Kęstutis Šapoka (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Prof. emeritas Hidemichi Tanaka (Tohoku universitetas)

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Lietuvių kalbos redaktorė

Ona Gaidamavičiūtė

Anglų kalbos redaktorius

Naglis Kardelis

Dizainerė

Skaistė Ašmenavičiūtė

[/ezcol_1half_end]

 

Kiekvieną straipsnį recenzavo du recenzentai

[ezcol_1half]

Redakcijos adresas:

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT-08105, Vilnius, Lietuva

El. paštas: redakcija@sovijus.lt

Tel. / faksas (85) 2751898

www.sovijus.lt

 

ISSN 2351-4728 (interaktyvi versija)

ISSN 2351-471X (spausdinta versija)

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

 

Adomo Matuliausko dvylikos šilkografijos darbų ciklas „Kaukysos kaukai“, p. 9, 67, 77, 131, 141

© Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016

[/ezcol_1half_end]