TURINYS

KULTŪRINĖ ATMINTIS IR TAPATUMAS

Romualdas Juzefovičius. Istorinė atmintis ir Lietuvos kultūros rinkodara | Summary

Rita Škiudienė. Antikinių keraminių aliejinių lempelių rinkinys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje | Summary

AKADEMINĖS INSTITUCIJOS, KULTŪRA, VISUOMENĖ

Almantas Samalavičius. Universitetas, rinkos ideologija ir kultūros disciplinos | Summary

Henryka Ilgievič. Rytų Europos mokslinių tyrimų instituto indėlis į kaimyninių šalių kultūros tyrimą ir sklaidą (1930–1939) | Summary

PARIBIŲ KULTŪROS

Thomas Lundén. Crossings and Crosses. Religion and Education in Baltic and Barents Borderlands | Santrauka

Nikolai Bespamyatnykh, Basia Nikiforova. Belarusian-Lithuanian Border. Between Fear and Hope: a View from Both Sides | Santrauka

Eivind Sæthre. Carnival in Strömstad as Temporary Autonomous Zone – An Essay in Borderology | Santrauka

Inna Ryzhkova, Jan Selmer Methi. Joint International Master Programmes – Potential, Problems and Challenges | Santrauka

RECENZIJOS, KNYGŲ APŽVALGOS

Kęstutis Šapoka. Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys (sud. Aivaras Stepukonis)

Elvyra Usačiovaitė. Nauji šaltiniai Lietuvos kultūros istorijai

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Basia Nikiforova. Tiriant pasienį

Juozas Algimantas Krikštopaitis. Apie Baltijos šalių mokslo istorikų ir filosofų forumą

Mangirdas Bumblauskas. Konferencija „Simbolis Lietuvos kultūroje“

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams