BALTŲ KULTŪRA

Rimantas Balsys. Sacrificial Offering Sites of Lithuanian and Prussian: Sweat-lodge / Santrauka

Elvyra Usačiovaitė. Nuo žemės lig dangaus: baltų archajinio pasaulėvaizdžio tyrimai

Dainius Razauskas. Langas – akis

 

KULTŪRINĖ ATMINTIS IR TAPATUMAS /

Violeta Davoliūtė. State of the Art in Studies of Late Socialism in the Baltic States / Santrauka

Vytautas Rubavičius. Nepasakotina, tačiau vaizduota atmintis

Marius Kundrotas. Mažosios Lietuvos lietuvininkų tautinė savimonė ir jos politinė raiška: XIX a. – XX a. I pusės bruožai

 

KULTŪRA IR VISUOMENĖ

Antanas Andrijauskas. Pokario kūrybingumo psichologijos tyrinėjimai JAV: Roe, Barron, Rogers, Maslow

Stanislovas Juknevičius. Creativity, Unconscious and Mentalities: a Systematic Approach / Santrauka

Romualdas Juzefovičius. Akademinis socialumas ir tarnystė kultūrai: Juozo Tumo indėlis intelektualų organizacijose

 

KULTŪRŲ SANKIRTOS

Žilvinas Vareikis. Išminčiaus vaizdinio kontroversijos Laozi ir Spinozos ontologijoje: lyginamasis požiūris

Balys Astrauskas. Chinese Rural Migrant Workers (Dagong) Poetry as a Form of Subaltern Self-expression / Santrauka

Henryka Ilgievič. Tomo Zano biblioteka tarpukario Vilniuje

 

RECENZIJOS

Margarita Matulytė. Vilniaus miesto muziejus: idėjos įgyvendinimo link

 

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams